Átvizsgált, Használt Toyota Hybrid autók 1 év garanciával a Toyotech Hybrid szervizzel.

A. Bevezetés

 1. Nagyon fontos számunkra a
  weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek
  vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi
  nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön
  személyes adatait.
 2. Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen
  adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először
  látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik
  használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja
  weboldalunkat.

B. Forrás
Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonján alapszik, amelyet a Website Planet módosított (www.websiteplanet.com)

C. A személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

 1. a
  számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a
  földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját,
  valamint az operációs rendszerét;
 2. információkat a weboldalunk
  meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás
  adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a
  navigáció adatait;
 3. a weboldalunkon a regisztrációkor megadott információkat, például az e-mail címét, amennyiben regisztrációhoz kötött. (jelenleg nincs ilyen funkciónk);
 4. a
  weboldalunkon a profil létrehozásakor megadott információkat — például:
  a neve, profilképe, neme, születésnapja, kapcsolata állapota,
  érdeklődési körei és hobbijai, oktatási és foglalkoztatási adatai; (jelenleg nincs ilyen funkciónk)
 5. a
  weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre
  feliratkozáskor megadott információkat, például: a neve, e-mail címe; (jelenleg nincs ilyen funkciónk)
 6. a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;
 7. a
  weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között,
  hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja
  weboldalunkat;
 8. az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön
  által használt szolgáltatásokkal vagy a weboldalunkon keresztül végzett
  tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a neve, címe,
  telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája adatai; (jelenleg nincs ilyen funkciónk)
 9. az
  interneten való közzététel céljából a weboldalunk számára elküldött
  információkat, többek között: a felhasználóneve, a profilképei és az
  üzenetei tartalma; (jelenleg nincs ilyen funkciónk)
 10. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
 11. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

Mielőtt
valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek
kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes
adatok megosztását valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi
nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

D. Az Ön személyes adatainak felhasználása

A
weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen
adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain
meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a
következő célokra használhatjuk fel:

 1. a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
 2. a weboldalunk testreszabása az Ön számára;
 3. a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára
 4. a weboldalunkon keresztül megvásárolt áruk postázása az Ön részére;(jelenleg nincs ilyen funkciónk)
 5. a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;(jelenleg nincs ilyen funkciónk)
 6. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;(jelenleg nincs ilyen funkciónk)
 7. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;
 8. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
 9. e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
 10. üzleti
  vállalkozásunkkal vagy vállalkozásainkkal illetve gondosan kiválasztott
  harmadik felek vállalkozásaival kapcsolatos marketingkommunikációk
  küldése az Ön részére, postai úton vagy – ha ehhez Ön kifejezetten
  hozzájárult – e-mailben vagy hasonló technológia alkalmazásával
  (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
 11. harmadik
  felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról
  (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót
  sem ezen információk alapján);
 12. a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 13. a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
 14. a
  weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése
  (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött
  privát üzenetek nyomon követését is); valamint(jelenleg nincs ilyen funkciónk)
 15. egyéb felhasználások.

Ha
Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon való közzététel
céljából, ezeket az információkat mi közzétesszük és egyéb módon
felhasználjuk az Ön által nekünk megadott engedély alapján.

Az Ön
adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira vonatkozóan a
közzétételt a weboldalunkon, ezek a beállítások pedig módosíthatók a
weboldalon az adatvédelmi beállítási lehetőségek használatával.

Az
Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait
harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által
folytatott közvetlen marketing céljából.

E. A személyes adatok közzététele

A
személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel,
biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel,
beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű
és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok
biztosításához.

A személyes adatait közölhetjük a cégcsoportunk
bármelyik tagjával (azaz leányvállalatainkkal, a holdingtársaságunkkal
és annak minden leányvállalataival), amennyiben ez ésszerű és szükséges a
jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzétehetjük:

 1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 3. a
  törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében
  (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése
  céljából történő információszolgáltatás mások számára);
 4. az általunk eladott (vagy a jövőben eladott) minden vállalkozás vagy vagyontárgy vevője számára; és
 5. bármely
  olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetjük,
  hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes
  információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint
  az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett
  személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

F. Nemzetközi adattovábbítás

 1. Az
  általunk összegyűjtött információkat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és
  továbbíthatjuk bármely olyan országok között, ahol üzleti tevékenységet
  folytatunk, annak érdekében, hogy az információkat ezen adatvédelmi
  nyilatkozatnak megfelelően felhasználhassuk.
 2. Az általunk
  összegyűjtött információkat továbbadhatjuk a következő országoknak,
  amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos
  adatvédelmi törvényekkel egyenértékű törvényekkel: Amerikai Egyesült
  Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.
 3. Az Ön által a
  weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon közzétételre az Ön által
  benyújtott személyes adatok az interneten keresztül elérhetők lehetnek
  az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen információk mások
  általi felhasználását vagy az ilyen információkkal történő visszaélést
  mások által.
 4. Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak továbbításához a jelen F. szakaszban leírtak szerint.

G. A személyes adatok megőrzése

 1. A
  jelen G. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és
  eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok
  megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek
  megfelelően járjunk el.
 2. A személyes adatokat, amelyeket
  bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig
  megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy
  célokhoz.
 3. A G-2. cikkely sérelme nélkül, általában az
  alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat
  töröljük az alábbiakban megadott dátumban/időpontban:
  1. a személyes adattípus törlése ekkor történik meg:Kérés esetén 14 napon belül}; valamint
  2. üzleti tranzakciók szerint a NAV szabályai, és idevonatkozó törvényi kitételek adattárolási kötelezettségeinek időkorlátjának lejárta után.
 4. A
  G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat
  tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is)
  az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
  1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
  2. amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban; és
  3. törvényes
   jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek
   között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából
   történő információszolgáltatás mások számára).

H. Az Ön személyes adatainak biztonsága

 1. Megtesszük
  a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében,
  hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való
  visszaélést vagy a módosításukat.
 2. Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk.
 3. A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.(jelenleg nincs ilyen funkciónk)
 4. Ön
  tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül
  alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten
  keresztül továbbított adatok biztonságát.
 5. Ön felelős a
  weboldalunk eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; nem
  kérjük el a jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik weboldalunkra).(jelenleg nincs ilyen funkciónk)

I. Módosítások

Időnként
frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy
közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt
az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat
módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben
vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül
értesíthetjük.

J. Az Ön jogai

Felszólíthat
minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes
információt, amely nálunk elérhető Önről; az ilyen információk
szolgáltatása a következő feltételek mellett történik:

 1. a szükséges díj befizetése :DÍJ ÖSSZEGE: ingyenes; és
 2. az
  Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő igazolása ebből a célból; általában elfogadjuk útlevelének fénymásolatát, amelyet közjegyző hitelesít, közüzemi számla olyan eredeti példányával együtt, amely tartalmazza az Ön jelenlegi lakcímét}).

A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.

Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.

A
gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy
személyes adatait felhasználhatjuk marketing célokra, vagy pedig
lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt illetően, hogy
visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő
felhasználását.

K. Harmadik felek weboldalai

Weboldalunk
hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait
illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és
gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.

L. Az adatok frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.

M. Sütik

Weboldalunk
sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat)
tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a
webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az
azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a
böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós”
vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a
megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó
a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a
felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a
felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely
által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről
általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt
illetve a sütikből kiolvasható információkhoz.Weboldalunkon munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.}

 1. Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:
  1. a
   weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a
   számítógép felismerése, amikor egy felhasználó  meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon / a kosár használatának lehetősége a weboldalon / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása / a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek, / további célok leírása};
 2. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például:
  1. az
   Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a
   sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a
   következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül
   pedig a „Speciális” opcióra;
  2. A Firefox böngészőben (24.
   verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre:
   „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza
   az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a
   pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint
  3. A Chrome
   böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a
   „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre:
   „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”,
   „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a
   webhelyeken” opciót a „Cookie-k” résznél.

Ha
letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága
romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők
az Ön számára.

 1. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:
  1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);
  2. A
   Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a
   következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az
   „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a
   „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre;
   valamint
  3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti
   törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután
   kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások
   megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az
   „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési
   adatok törlése” elemre kattint.
 2. Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.